Search

Smartmatic

Hindi lang kami isang elections company. Kami ang Elections Company.

Kami ang Number One

Kami ang nangunguna sa halos lahat ng batayan pagdating sa automated na eleksyon : dami ng eleksyon na nakumpleto, dami ng nabilang na boto, laki ng kinita, dami ng produkto, laki ng lugar na ginagalawan, at husay ng teknolohiya.

Mahigit 600 na empleyado

Mga 80% dito ay mga engineers, kasama na ang aming CEO at COO. Higit na lumalaki an aming work-force sa panahon ng eleksyon na minsang umabot sa 76,000. Nakalikha na kami ng mahigit sa 433,000 na pansamantalang trabaho mula noong 2004, ang aming unang eleksyon.

Pitong world records

Kasama na dito ang pinakamalaking automated sa buong mundo, pinakaunang paggamit ng papel na resibo, pinakaunang paggamit ng biometrically-activated na voting sessions, at ang pinakamabilis na voter-autentication sa buong mundo.

Voting technology and services

Na-process namin ang 3.7 billion na verified na boto mula sa mahigit na 3,500 na eleksyon na aming hinawakan, nang wala ni isang pagkakamali. Ito ay bagay na walang ibang kumpanya na makakapantay. An aming auditable at integrated na system ay binubuo ng software, hardware at lahat ng mga services na kailangan upang masiguro na maayos ang bawat hakbang ng eleksyon – mula sa registration hanggang sa pagtatapos.

I-click ito